LATAR BELAKANG JTMP
Tahun 1900: Penubuhan IMR dengan memberi latihan kepada Pembantu Makmal Perubatan
Tahun 1960: Pengambilan Pembantu Makmal Perubatan sambil berkerja
Tahun 1968: Sijil Teknologi Makmal Perubatan diwujudkan dengan pengambilan pelatih seramai 41 orang
Tahun 1969: Latihan formal Pembantu Makmal Perubatan bertaraf sijil selama 3 tahun modul
Tahun 1978: Naik taraf ke Skim Juruteknologi Makmal Perubatan (JTMP) bertaraf sijil
Tahun 1980: Latihan Pos Basik dimulakan dengan bidang( Biokimia, Mikro, Parasitologi, Hematologi, Transfusi, Sitologi, Histopatologi)
Tahun 1991: Program Diploma Bivalen Teknologi Makmal Perubatan dimulakan dengan pengambilan pelatih 120 orang
Tahun 1992: Naik taraf kepada Diploma Teknologi Perubatan.
Tahun 1995: Kolej Makmal Perubatan Perubatan Polivalen
Tahun 2000: Kursus Pos Basik( Kursus Pengurusan Makmal, Sitologi, Transfusi, Hemostasis, Mikrobiologi Perubatan, Patologi Kimia, Parasitologi Perubatan dan Patologi Anatomi.
Tahun 2011: Diploma lanjutan mula diperkenalkan dermula dengan Diploma Hematologi & Sitologi.
Tahun 2017: Seramai 6721 Skim JTMP masih bertaraf diploma berbanding dengan lain-lain skim di KKM ( JTMP berijazah adalah 304 orang)